• +48 512084372
  • z.polkowski@ujw.pl

Useful words

Useful words

 

 

Dictionary

ENGLISH POLISH ROMANIAN
I understand rozumiem înteleg
shoelace sznurowadło siretul de la pantofi
pike szczupak știucă
rice ryż orez
yeast drożdże drojdie
nettles pokrzywy urzici
referring to odnosząc się do referitor la
dispenser szafarka distribuitor
grant dotacja acorda
crucial istotny crucial
doubt wąt­pić indoiala
ashtray popielniczka scrumieră
ceiling sufit tavan
t-shirt koszulka tricou
napkin serwetka șervețel
nose rag chusteczka do nosa batistă
factors czynniki factori
between między între
floor piętro podea
dandruff łupież matreață
content zawartość continut
advertisement reklama publicitate
increase wzrost a crește
annoy­ing przykry ener­vant
spleen śledziona splină
relevant istotny relevant
navy blue granatowy bluemarin
blood pressure ciśnienie krwi tensiune arterială
millimeters milimetry milimetrii
margin margines margine
chair krzesło scaun
transparent przezroczysty transparent
cute ładny dragut
shortcut skrót scurtătură
quotation cytat citat
advice rada sfat
parsley pietruszka pătrunjel
hoe motyka sapă
rake grabie greblă
button przycisk nasture
stitches szwy cusături
bandages bandaże bandaje
ink tusz cerneală
hammer młot ciocan
whiteboard tablica tablă alba
mug kubek halba
miffed niepocieszeni bosum­flat
overlap zachodzić a se suprapune
mango Man­gowiec mango
prohibited zakazany interzis
lecturer lektor lector
attend to uczeszczac do a participa la
intend to do zamierzam zrobić intentionez sa fac
premature niepelnoletni prematur
headmasters dyrektorzy directori
arrival przybyc sosire
monotony monotonny monotonie
boredom znudzony plictiseala
jar  słoik  bor­can
frowning   marszcząc brwi  incrun­tat
a bullseyes dobry cel punct ochit punct lovit
fussy wybredny agitat
pedantic pedantyczny pedant
scrooge chciwy zgârcit
host gospodarz gazdă
checkmate checkmate sahmat
barriers bariery bariere
insult zniewaga insulta
thick gruby gros
pickpocket kieszonkowiec hot de buzunare
bun kok chifla
to swallow łyk a inghiti
to bite gryźć a musca
to chew żuć a mesteca
indigestion niestrawność indigestie
replete nasycony satul,plin
squirrel wiewiórka veverita
soil gleba sol
in a hurry w pośpiechu in graba
junction węzeł intersectie
drop upuszczać cadere brusca
either zarówno oricare
willingly chętnie de bunavoie
branches gałęzie ramuri
shore Wybrzeże mal,tarm
humidity wilgotność umiditate
rubber gumowy cauciuc,guma
substance substancja substanta
to annoy denerwować a enerva
to resemble przypominać a se aseamana
conceive pojąć a concepe
skirt Spódnica fusta
to attend uczęszczać a incerca
amazed zdumiony uimit
further dalej mai departe
hurried pośpieszny grabit
neither ani nici unul, nici una
owl sowa bufnita
beggers żebracy cersetori
acne trądzik acnee
variable zmienna variabil
flexible elastyczne flexibil
shields car tarcze samochodów aparatoare masina
reckless lekkomyślny nesabuit,nechibzuit
scarf szalik esarfa
valley dolina vale
sneeze kichać stranut
boost podnieść impuls,marire
resistor opornik rezistor
servant sługa servitor
success powodzenie succes
to succeed odnieść sukces a reusi
variants warianty variante
limousine limuzyna limuzina
employees pracowników angajati
resist oprzeć się rezista
generally ogólnie in general
paper shredders niszczarki tocatoare de hartie
enemies wrogowie inamici
insurance ubezpieczenie asigurare
identify zidentyfikować identifica
realised realizowany realizat
terms of reference Zakres uprawnień termeni de referinta
to yawn kask a casca
to fire na ogień a concedia
permanent stały permanent
wipers wycieraczki stergatoare
curves Krzywe curves
expect oczekiwać asteapta
vertex wierzchołek vertex
to fall spadanie a cadea
jealous zazdrosny gelos
to lick lizać a linge
gripping emocjonujący captivant
to recruit rekrut a recruta
Andreea Craciun

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Translate »